mystieke kindertekening

Bij zijn afscheid als docent godsdienst/levensbeschouwing aan de Pabo te Breda hield Jos Gubbels een lezing over een kindertekening, waarin hij een mystieke levensbeschouwing zag. In verkorte vorm werd deze lezing opgenomen inhet tijdschrift Speling 012 nr.3. Jos Gubbels stelde deze beschouwing beschikbaar voor deze website.
Als aanvulling op de ‘doorsnee’-leerling is het boeiend te zien hoe een kind soms een verrassend diepgaande kijk kan hebben op de wereld.

Klik op de titel.

Mystieke kindertekening