Gedichten/ versjes/gebeden

Enkele gedichten/ versjes/ gebeden die ik in de loop van de jaren geschreven heb en die wellicht dienst kunnen bewijzen in lessen levensbeschouwing op de basisschool.

EIGEN TEKSTEN

Bij Kerst en Nieuwjaar

GEWOON

Gewoon een dag,
gewoon een jaar,
gewoon een leven.

Gewoon een werk,
gewoon een taak,
gewoon een streven.

            Gewoon lief,
            gewoon geboeid,
            gewoon gewonnen.

Gewoon wat eten,
gewoon wat drinken,
gewoon een vriend.

Gewoon een man,
gewoon een vrouw,
gewoon een kind.

            Gewoon anders,
            gewoon wonderlijk,
            gewoon goddelijk.

 

WENSLIJST

Een hand,
een blik,
een enkel woord.

Een lach,
een lied,
stilte die je hoort.

Een droom,
een beeld,
her-innering.

Een plek,
een stoel
in open kring.

Een hart
als dit kind,
dat vrede brengt.

En tijd
voor leven
in 't jaar dat wenkt.

 

LIEF LICHT

Gij zijt van al wat leeft de bron,
een felle kracht, brandende zon;
in het Kerstkind kreeg Uw licht
een lief en menselijk gezicht.

 

Symbolen

VUUR

In ieder mens brandt er een vlam
die naar de hemel reikt,
een vuur dat wij elkander geven,
waarvoor het duister wijkt.
In ieder kind dat wordt geboren
gaat er een kaarsje branden,
zo gaat het oude niet verloren,
maar leeft in nieuwe handen.

 

HANDEN
Bij een vormselviering

Handen stonden klaar
om je als kind
de wereld in te dragen.

Handen hebben je geleid
bij je eerste stappen
tussen mensen.

Handen hebben je gestreeld
toen je pijn had
en verdriet.

Handen op je schouder,
handen om je heen:
je bent niet alleen.

Handen op je hoofd
opdat je gelooft:
God heeft Zijn hand op mij gelegd.

 

BREEKBAAR ALS BROOD

            (bij Mc.6,30-44)

Breekbaar is een mens als brood,
gezaaid, gegroeid, geplet tot meel
en gelouterd door het vuur,
is hij voedzaam, klein of groot,
wordt zo weinig wonderveel.

Breekbaar is een mens als brood;
niet om angstig te bewaren,
om na delen zonder tellen
aan de mensen in hun nood,
volle manden te vergaren.

 

ORANJE

Ik hou zo van oranje
want met oranje kan je
de zon doen schijnen
en buien doen verdwijnen,
een landgenoot herkennen
als je ver weg moet wennen.
En bij het voetbalspel
dan wordt Oranje fel,
dan horen zelfs doven
het lied 'Oranje boven!'
Daarom hou ik zo van je,
mijn allerliefst oranje.

 

Gebeden

Bij het eten

1.
Eten gegeven
om samen te leven;
wij danken ervoor en wensen
voldoende te eten voor alle mensen.

2.
Brood op de tafel
met lekkers erbij:
o wonder van leven
voor jou en voor mij.
Nieuw, steeds opnieuw,
ook vandaag voor zovelen,
Gods overvloed
zonder einde te delen.

3.
Met dankbaar hart
willen wij eten,
het hoofd gebogen
want wij weten,
dat vele mensen ons hier geven
wat ons de kracht geeft om te leven,
om voor elkaar als brood en wijn,
een steun en een geluk te zijn.

Avondgebed

De dag is weer voorbij,
een stukje van het leven
met vreugde en met pijn.

Om wat ik fout deed heb ik spijt,
ben blij om wat ik goed kon doen
en dankbaar dat mij deze dag
te leven werd gegeven.

Laat nu de rust van deze nacht
over ons allen komen,
en laat ons leren in de slaap
te leven vanuit dromen.

 

BIJKOMENDE TEKSTEN

 

Raar gevoel 

Ik heb zo'n raar gevoel
ik weet niet wat het is

Het is er niet
het is er wel

Ik zit niet lekker
in mijn vel

Ik voel me licht
ik voel me zwaar

Ik weet niet wat
ik weet niet waarschuwde

Zo'n raar gevoel!
Ik weet best wat het is

Ik voel dat ik je mis

(Jos van Hest in Hemel en aarde, jaargang 15, nr.1)

 

Daar vraag je me wat

Is de ruimte eindig?
Is de aarde rond?
Wat is veel of weinig?
Is niet ziek gezond?

Drinken vissen water?
Wat is klein of groot?
Hoe wordt vroeger later?
Waarom gaan we dood?

Wanneer heeft iets waarde?
Doe je wel eens niets?
Is er nóg een aarde?
Hoe bedenk je iets?

Wie verzint je dromen?
Heeft de zon een maan?
In uit hoeveel bomen
moet een bos bestaan

om bos te mogen heten?
Wanneer begint vandaag?
Kan iemand alles weten?
Dat is een goede vraag.

Bette Westera  in Hemel en aarde , jaargang 16 nr 1.

 

Cirkelredenering

Ik doe het niet omdat ik het niet wil
Ik wil het niet omdat ik het niet kan
Ik kan het niet omdat ik het niet durf
Ik durf het niet omdat ik me schaam
Ik schaam me omdat ik het niet doe
Ik doe het niet omdat ik het niet wil. 
 
Jos van Hest in Hemel en aarde, jaargang 17 nr 1.
 
 
Overal
 
Ik ruik je in de bloesem aan de bomen
Ik zie je in de bleke maneschijn.
Ik hoor je overdag en in mijn dromen
ik voel je als we op vakantie zijn.
 
Ik zie je in de kleuren van mijn kleren
ik proef je in de honing en de stroop
ik ruik je in de appels en de peren
ik voel je als ik naar mijn vriendje loop.
 
Ik hoor je in een zacht gezongen wijsje
ik hoor je in het blaten van een schaap
ik proef je bij het eten van een ijsje
ik voel je in het donker, als ik slaap
 
Ik ruik je in plantsoenen en in tuinen
ik voel je als ik spring en als ik val
ik ruik je aan het strand en in de duinen
je bent er altijd ergens overal.
 
Bette Westera in Hemel en aarde, jaargang 17 nr 2.
 
 
Geef me je hand
 
Geef me je hand
en neem me mee
naar andere landen
naar zandige stranden
naar wuivende palmen
naar zeeën van zon
 
Geef me je hand
en wijs me de weg
door donkere dalen
door diepe rivieren
door rollende golven
door zeeën van angst
 
Geef me je hand
en laat me los
in gouden paleizen
in oude kastelen
in spannende sloten
(het liefst in
zeven tegelijk)
 
Geef me je hand
en wens me geluk
door hagel en regen
door velden en wegen
voorbij alle grenzen
naar zevende hemels
een zeeën van zijn.
 
Bette Westera in Hemel en aarde, jaargang 17 nr 4
 
Raadsels
Wie gaat altijd voor je opzij?
Wie gaat achter je altijd weer dicht?
 
Wie draag je op je schouders?
Wie groeit er uit je schouderbladen?
 
Wie danst op de toppen van je vingers?
Wie zit op het puntje van je neus?
 
Wie brengt er geuren naar je toe?
Wie waait er zorgen van je weg?
 
Wie doet er nooit gewichtig?
Tegen wie stoot je je nooit?
 
Wie is altijd soepel in beweging?
Wie stroomt onzichtbaar alle kanten op?
 
Wie laat veel zien en is zelf niet te zien?
Wie is raadselachtig veel en luchtig?
 
Wie kun je niet vastpakken?
Wie heeft geen binnenkant?
 
Jos van Hest in Hemel en aarde, jaargang 17 nr 5 Lucht
 
Alle tijd
Tijd van heden en verleden
Tijd van oorlog en van vrede
Tijd van warmte, tijd van kou
Tijd van mij en tijd van jou
Tijd van eenzaam, tijd van samen
Tijd van trots en tijd van schamen
Tijd van krijgen, tijd van geven
Tijd van dood en tijd van leven
Tijd van straks en van voorbij
Tijd van nu voor jou en mij.
 
Bette Westera in Hemel en aarde, jaargang 18 nr 1 Tijd