Van de vaardigheid ‘transcendentie zien’ (p.137) vind je een opmerkelijk voorbeeld in de mystieke kindertekening die bij hoofdstuk 7 besproken wordt.