Dit is een persoonlijke website bij mijn boek Levensbeschouwing Ontwikkelen.

Dat betreft de herwerkte versie van 2015. Het boek verscheen eerst in 2004 en vond zijn weg naar lerarenopleidingen basisonderwijs (Pabo’s) en naar leraren in het basisonderwijs.

Intussen is er in het onderwijsveld veel veranderd op het gebied van levensbeschouwing. Daarom is het boek nu ‘bij de tijd gebracht’.

Op deze website vind je een beschrijving van het ontstaan van het boek en van de verschillen tussen het boek van 2004 en het vernieuwde boek.

Verder vind je bij veel hoofdstukken bijkomend materiaal en links naar ander materiaal.

De gebruikers van het boek wil ik hierbij uitnodigen om ook zelf goed materiaal toe te voegen aan de website. Dat kan via het formulier dat je aantreft op de website. Ik zal het materiaal bekijken en bericht laten over het al of niet opnemen van het ingezonden materiaal op de website.

Waar nodig geeft de website correcties en aanvullingen op het boek. Dat is bijvoorbeeld het geval bij hoofdstuk 12.

Ik hoop dat het boek en website nuttige instrumenten zijn voor het ontwikkelen van levensbeschouwing bij kinderen en dat ze studenten en leraren kunnen inspireren.

Jef De Schepper